Advisering

Advisering

EMU levert niet alleen producten en de daaraan gerelateerde diensten, maar heeft als bredere doelstelling om mee te werken aan een gezonde leef- en werkomgeving in en buiten gebouwen.

Daarmee onderscheidt EMU zich van een willekeurige apparatuurleverancier. Zo worden professionele voorlichting, scans, onderzoek en advies, meetdiensten en kennis, o.a. in de vorm van white papers, geboden, die ertoe leiden dat EMU’s opdrachtgever beter dan gemiddeld is geïnformeerd en natuurlijk wordt ontzorgd.

In de fysieke leef- en werkomgeving gaat het dan vooral om thermische behaaglijkheid en om luchtkwaliteit. Andere aspecten van een gezonde omgeving, zoals interieur, beplanting, organisatie, voorzieningen in de breedste zin e.d. zijn vooral het domein van andere deskundigen op het gebied van facility management.

Op het gebied van thermische behaaglijkheid en luchtkwaliteit en de daarmee samenhangende verwarmings-, koelings-, luchtbehandelings- en regeltechnieken beschikt EMU over eigen deskundigheid en kan in de voorlichtende, adviserende en controlerende of door meting objectiverende zin daadwerkelijk meewerken om een gezonde omgeving te bewerkstelligen.

Advisering

EMU werkt samen met de University of Coimbra in Portugal waar het gaat om de wetenschappelijke aspecten van thermisch comfort en luchtkwaliteit; ook wordt samengewerkt aan de ontwikkeling en applicatie van nieuwe meet- en monitoringconcepten.

Specifieke adviesdiensten zijn:
* EMU SCAN
* EMU MEETPLAN A (VÓÓR OPLEVERING)
* EMU MEETPLAN B (NA INRICHTING)
* EMU OBJECTIVERING (METING/MONITORING)
* EMU DATA PRESENTATIE
* EMU DIAGNOSE