Wanneer in geval van een kwaliteitsborgings/opleveringsprocedure IEQ/IAQ prestaties, thermisch comfort, akoestisch comfort, visueel comfort, luchtkwaliteit, moeten worden geobjectiveerd door metingen, dan kan EMU voorzien in een MEETPLAN. Dit meetplan is nodig voor een gestructureerde beoordeling van de prestaties in de gewenste te beoordelen ruimten.

Voor het doel van kwaliteitsborging tijdens de (pre)opleveringsfase is het uitgangspunt volledig lege, niet ingerichte en niet bezette ruimten. Dus afwezigheid van stoffering, meubilair, computers, beeldschermen etc. en afwezigheid van personen.
In dat geval biedt EMU Meetplan A.

De opdrachtgever bepaalt voor welke ruimten een meetplan moet worden gemaakt en verschaft actuele gemaatvoerde bouwkundige werktekeningen (plattegronden en doorsnede-tekeningen), in digitaal dwg-formaat.

Het meetplan omvat de bepaling van de:
* Bezettingszone (occupied zone)
* Randzones (edge zones)
* Werkvlak (work surface)
* Meethoogten (measuring heights)
* Meetraster (measuring grid)
* De wijze waarop het meetgrid in de ruimte wordt aangegeven

EMU bepaalt aan de hand van de richtlijnen in normen, direct of indirect opgenomen in de contractdocumenten, voor elke in de opdracht vermelde ruimte een universeel meetraster geschikt voor meerdere disciplines (thermisch comfort, licht, geluid). Uitgegaan wordt van lege ruimten (zie boven).
Het voorgestelde raster van meetpunten wordt ingetekend in de digitale plattegronden met behulp van Autocad. De concepttekening tezamen met een concepttoelichting worden aan de opdrachtgever ter controle voorgelegd. Na verwerking van eventueel commentaar wordt de definitieve tekening en de toelichting aan opdrachtgever digitaal toegestuurd.