Innovatie

EMU-instruments zoekt voortdurend de vernieuwing in een drietal aspecten:

  • de zoektocht naar en de toepassing van low-cost sensors en andere hardware, die natuurlijk voldoen aan de kwaliteitseisen, die in bepaalde meetnormen of door EMU zelf worden gesteld
  • de ontwikkeling van gebruiksvriendelijke software, waarbij de specifieke vakkennis van de IEQ/IAQ (binnen- en buitenomgeving) centraal staat en niet die van de ICT- mogelijkheden
  • de ontwikkeling van wat er in het geheel nog niet is, zoals bijvoorbeeld het benutten van Big Building Data met behulp van artificial intelligence

EMU kent de werelden rond de realisatie en het gebruik van gebouwen als geen ander. Hoe programma’s van eisen tot stand komen, hoe wordt ontworpen, aanbesteed en uitgevoerd, hoe wordt opgeleverd en wat er speelt bij het gebruik. Daarom leidt die praktische kijk op wat hardware- en softwarematig nodig is en ook wat voor diensten er nodig of wenselijk zijn tot andere oplossingen, dan die de gangbare fabrikanten of leveranciers te bieden hebben.

Partijen uit bedrijfsleven en wetenschap, die enerzijds de theoretische beginselen goed kennen en weten toe te passen en die anderzijds kunnen meegaan in een onorthodoxe benadering van een vernieuwingsuitdaging, zijn daarbij van grote betekenis. EMU heeft een groot expertnetwerk, dat aangesproken wordt wanneer specifieke kwesties om een oplossing vragen.

EMU-instruments is een bedrijf van gedreven en vernieuwende toepassers, die weliswaar de wetenschap en een zorgvuldig ontwikkelingstraject een goed hart toedragen, maar voor wie een goed idee betekent: gewoon beginnen en dan volharden. Intelligent trial and error. Dat is voor EMU de invulling van het begrip innovatie.