Kennis
Meten en monitoren, ofwel het objectiveren van prestaties, heeft weinig zin als er bij betrokkenen onvoldoende of geen inzicht in de materie bestaat.

Specifieke kennisdiensten zijn:

  • EMU GREEN PAPERS
  • EMU VOORLICHTINGSMATERIAAL
  • EMU VOORLICHTINGSBIJEENKOMSTEN
  • EMU TRAININGEN
  • EMU WEBINARS

Kennisoverdracht met behulp van hedendaagse mediatechnieken is volop in ontwikkeling bij EMU. Toch zijn ook fysieke bijeenkomsten onontbeerlijk voor een effectieve kennisoverdracht.

Ferry Mulders (+31(0)6 51 61 87 36) zal met u graag een geschikte vorm vinden voor een “in-company” voorlichtingsbijeenkomst of training.